середа, 18 квітня 2018 р.

Як розстрочити ПДВ у разі імпорту обладнання?
21.02.2018 р. набрав чинності Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов’язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №85 від 07.02.2018 р. (далі – Порядок №85) на виконання вимог п. 65 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України (далі – п. 65 ПК України).
Вказаний п. 65 ПК України передбачає тимчасове (до 2020 р.) надання платнику податків, який ввозить на митну територію України в митному режимі імпорту обладнання для використання у власному виробництві на території України, розстрочення сплати ПДВ. Таке розстрочення надається:
 • за заявою платника податків;
 • без нарахування процентів, пені та штрафів, передбачених ПК України;
 • рівними частинами;
 • на термін, визначений платником податків (проте не більше ніж на 24 календарних місяці);
 • лише щодо імпорту обладнання, що класифікується за кодами УКТ ЗЕД, передбачених у цьому ж п. 65 ПК України (товарні підкатегорії, включені до груп 73, 84, 85 та 90 УКТ ЗЕД).
Порядок №85 встановлює, що для отримання розстрочення сплати ПДВ платник податків разом з документами та відомостями, необхідними для митного контролю (ст. 335 Митного кодексу України (далі – МК України)), також подає до митниці:
 • заяву за формою, встановленою у Додатку 1 до Порядку №85;
 • бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, в якому зазначено технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані результати діяльності;
 • наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти та стандарти підприємства, технічні умови, технічну документацію, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень.
За результатами подання таких документів, за рекомендацією комісії, що утворюється за рішенням керівника такої митниці, митниця протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви приймає відповідне Рішення про надання розстрочення сплати податку під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України (далі – Рішення), яке видається безоплатно.
Якщо сума ПДВ, заявлена платником до розстрочення, на дату надходження заяви перевищує 1 млн грн, то строк розгляду документів становитиме до 25 днів з дня надходження заяви, а Рішення приймається за погодженням з Головою ДФС України.
Комісія для прийняття Рішення також перевіряє:
 • відповідність обладнання, зазначеного у заяві, визначеній товарній підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та передбачення такої товарної підкатегорії п. 65 ПК України;
 • підтвердження зазначеної у заяві вартості обладнання;
 • підтвердження того, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором стосовно України згідно із законодавством, або не ввозиться з території такої держави-окупанта (держави-агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом;
 • відповідність коду згідно з КВЕД, зазначеного у заяві, відповідному коду, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • факт відсутності у платника податку заборгованості зі сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, а також факт відсутності чинних спеціальних санкцій, застосованих до нього відповідно до ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
 • підтвердження наявності виробничих потужностей або приміщень чи умов для обліку та зберігання товарів, готової продукції.
Платник податків, отримавши Рішення, під час митного оформлення обладнання сплачуватиме тільки перший платіж, а на залишок суми податку повинен надати забезпечення виконання зобов’язань (Розділі Х МК України) або банківську гарантію. При цьому п. 65 ПК України також передбачено, що обладнання, яке імпортується, у встановлених Кабінетом Міністрів України випадках може бути заставою для забезпечення виконання зобов’язань. Проте наразі Уряд не визначив відповідного переліку.
Залишок суми розстроченого ПДВ необхідно сплачувати щомісяця разом з поданням додаткової митної декларації або він може бути сплачений достроково.
Суми ПДВ, сплачені враховуючи вимоги п. 65 ПК України, включаються імпортером до податкового кредиту в тому звітному (податковому) періоді, в якому податок було сплачено до бюджету.
Додатково платник, якому надано розстрочення, зобов’язаний щомісяця (не пізніше наступного робочого дня за днем сплати частини розстроченої суми податку) подавати до органів ДФС звіт про цільове використання такого імпортованого обладнання за формою згідно з Додатком 4 до Порядку №85.
ПК України також застерігає, що у разі відчуження, передачі в оренду, суборенду чи передачі права володіння, користування в інший спосіб обладнання, ввезеного на митну територію України в такому порядку, платник зобов’язаний:
 • сплатити податкові зобов’язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, в сумі, розрахованій як позитивна різниця між сумою ПДВ, що мала бути сплачена на момент ввезення таких товарів без застосування розстрочення, та фактично сплаченою сумою;
 • сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи зі 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення таких товарів до дня збільшення податкового зобов’язання.
З розглянутого порядку видно, що для отримання розстрочення ПДВ у разі імпорту обладнання для власного виробництва на території України імпортерам потрібно надати митниці чималий пакет документів, забезпечити сплату розстрочених платежів, щомісяця звітувати до ДФС щодо цільового використання обладнання та ін. Виконання всіх цих бюрократичних вимог потребує адміністративних та фінансових ресурсів, що частково зменшує вигоди від отримання такого розстрочення.

0 коментарі:

Дописати коментар