середа, 22 лютого 2017 р.

Увага!!!!!
Лабораторія практичного права "Юридична допомога" інформує, що набули чинності зміни до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо роботи фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП), за яким вони повинні сплачувати податки за новими правилами.
За новими нормами, з 1 січня 2017р. ФОПи, які є платниками єдиного податку 2-ї та 3-ї групи, зобов’язані платити єдиний соціальний внесок понад 704 гривні на місяць, навіть якщо підприємці тимчасово не мають жодного прибутку. Раніше ФОП сплачував 5% податок та ЄСВ у разі отримання прибутку.  Якщо ж руху коштів не було, то сплачувати не було необхідності.
З 1 січня 2017 року в Україні зріс розмір мінімальної зарплати до 3 200 грн. Відповідно, зросли і соціальні стандарти, штрафи та податки, які прив'язані до мінімальної зарплати. Зокрема, необхідно сплачувати вдвічі вищі єдині соціальні внески (ЄСВ) до Пенсійного фонду. Якщо раніше він становив 352 грн. на місяць, то з 1 січня 2017 року - 704 грн. (22% від мінімальної зарплати).
ФОП, за винятком тих, які перебувають на єдиному податку 1-ї групи, з 2017 року зобов'язані платити ЄСВ в тому числі за місяці, в яких вони не отримали доходу. Навіть якщо ФОП перебуває на загальній системі оподаткування і не веде бізнес.
Тому радимо офіційно закрити ФОП, якщо тимчасово не здійснюється діяльність.

УВАГА!!! Лабораторія практичного права "Юридична допомога" інформує, що з  1 січня 2017 року суттєво збільшені фінансові санкції щодо відповідальності роботодавців за порушення законодавства про працю, передбачені Кодексом законів про працю України (КЗпПУ).
Штрафи можуть сягати 320 000 грн.!!!
Повідомляємо, що з 1 січня 2017 року юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу згідно ст.265 КЗпП України у випадках:
-  фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (96 000 грн.);
-  порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9 600 грн.);
-  недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (32 000 грн.);
-  недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (32 000 грн.);
-  недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9 600 грн.);
-  вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320 000);
-  порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини, - у розмірі мінімальної заробітної плати (3 200 грн.).

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Рекомендуємо  звернути увагу на організацію кадрової роботи з питань укладення трудових договорів з найманими працівниками; укладення колективних договорів; влаштування робочих місць та їх атестацію; тривалість робочого часу та забезпечення часу відпочинку для працівників; оплату праці; умови матеріальної відповідальності працівників; дисципліну праці; охорону  праці тощо.
У зв’язку з цим, пропонуємо перевірити умови діючих трудових договорів (строкових, безстрокових, на час виконання певної роботи) в т.ч., умови щодо матеріальної відповідальності працівників, встановлення випробування для новоприйнятих працівників, розміру заробітної плати та інших істотних умов праці. Оптимізувати використання послуг інших господарюючих суб’єктів (в т.ч., ФОП) для забезпечення технологічного процесу Вашого виробництва.
Наголошуємо на необхідності приведення у відповідність до законодавства внутрішніх (локальних) актів підприємства (наказів, правил, положень, посадових інструкцій, графіків відпусток, журналів обліку трудових книжок, книг наказів по кадрах і т.д.), щодо регулювання вищезазначених трудових правовідносин.